Endodontické ošetření

Jedná se o ošetření kořenových kanálků, v laické veřejnosti je pro toto ošetření často vyžíván výraz „umrtvení zubu“. Kvalitní a úspěšné ošetření kanálků rozhoduje o budoucnosti zubu.

Po každém endodontickém ošetření musí následovat správné následné ošetření zubu – tzv. postendodontické ošetření. Důvody jou celkem dva – jednak ochrana oslabeného zubu před prasknutím, jednak zabránění reinfekce kořenového systému a tím vzniku dalších komplikací jako zánět okostice a otok obličeje.

Před extrakcí je třeba dát přednost endodontickému ošetření – jednou vytržený zub Vám již nikdy znovu nevyroste.

Při ošetření kanálků je třeba zbavit je všech přítomných bakterií- k tomuto účelu se využívá tzv. mechanicko-chemické opracování kořenových kanálků, které je založeno jednak na precizním rozšířením kořenového kanálku strojovým systémem (tzv. ENDO IT) a jednak na pročištění kvalitním antiseptickým výplachem. Důležitá je také správná pracovní délka zaplnění kanálku – ta se určuje speciálním přístrojem – tzv. apexlokátorem. Poté je potřeba kanálky pečlivě zaplnit tzv. gutaperčou a hermeticky je uzavřít, aby nemohlo dojít k průniku bakterií zpět do kořenového systému – proto je potřeba na zub udělat tzv. dostavbu, na kterou potom přichází buď korunka a nebo onlay (záleží na zbytku tvrdých zubních tkání).