Bělení zubů

Proč si nechat vybělit zuby?Bělení před a po

Zářivý úsměv a zdravě vypadající zuby jsou pro širokou veřejnost stále žádanějším aspektem naší osobní kultury. V západních zemích Evropy i ve Spojených Státech, kde se v posledních letech enormně zvýšil zájem o zubní bělící prostředky, se stal zářivý úsměv naprostou samozřejmostí a příčinou úspěchů v osobním životě i v zaměstnání.

V dnešní době je krásný úsměv společenskou nutností a pokud ho nemáme, může se to podepsat na našem sebevědomí, což se potom odráží jak v osobním tak i v pracovním životě.

Našim klientům nabízíme kombinovaný systém bělení, díky němuž se dosahuje těch nejvýraznějších a nejdlouhodobějších výsledků. Jedná se o kombinaci ordinačního a domácího bělení.

Náš bělící systém v žádném případě nepoškozuje sklovinu zubů, jediný nežádoucí účinek, který může nastat je přechodná citlivost zubů, která však záhy (většinou již po jednom dni) odeznívá.

Jak bělení probíhá?

Nutným prvním krokem pro možnost bělení zubů je stomatologické vyšetření, které musí odpovědět na řadu otázek. Aby mohly zuby opět dostat jejich přirozenou a nebo ještě světlejší barvu, je nutné nejdříve identifikovat důvod zbarvení.

Zubní lékař při stomatologickém vyšetření určí, zda je před bělením nezbytná návštěva dentální hygieny. Při dentální hygieně se v případě potřeby odstraní ze zubů zubní kámen, všechen plak a pigmentace. Zároveň se pacientovi ukáže, jak o chrup správně pečovat, aby zuby i dásně byly zdravé, a doporučí se mu, čeho se vyvarovat, aby efekt bělení vydržel co nejdéle.

Aplikace bělící látky může probíhat několika způsoby, a to buď aplikací bělící látky v ordinaci, doma a nebo kombinací obojího.

Nejefektivnějších a nejstabilnějších výsledků v současnosti dosahuje kombinace bělení domácího a ordinačního. Proces bělení zubů je „nastartován“ pozvolným domácím bělením s nižší koncentrací bělící látky a dokončen bělením zubů v ordinaci, kdy je použit mnohem koncentrovanější bělící gel. V případě potřeby může být domácí bělení po ordinační fázi ještě zopakováno. Každý pacient je jiný a vyžaduje individuální přístup. Zuby vybělíme nakonec u každého, jen u každého to trvá jinak dlouho dobu a je potřeba použít jiné množství aplikací.

Bělení zubů má dvě fáze. Domácí a ordinační fázi.

1. DOMÁCÍ FÁZE

Pro domácí bělení zubů je třeba zhotovit tzv. nosiče pro bělící gel. Většinou se jedná o 16 % karbamid peroxid. V ordinaci se provedou otisky Vašeho chrupu, na základě kterých jsou v laboratoři vyrobeny speciální nosiče pro bělící gel. V další návštěvě, většinou do týdne, Vám budou nosiče vyzkoušeny v ústech. Poté Vám budou odevzdány bělící gely a předveden způsob jejich aplikace do nosiče. Vaším úkolem bude nanést doma gel do nosičů, nosiče přitisknout na zuby a mít je v ústech přesně po tu dobu a tak často, jak Vám lékař určí.

Domácí bělení  Domácí bělení

Většinou se jedná o 90 minutovou aplikaci, ať už v noci nebo ve dne. Co se týče frekvence bělení, bělit můžete každý den 90 min. V případě že se začnou objevovat již zmíněné citlivosti zubů, je dobré bělení na 1-3 dny vynechat a pak opět pokračovat, dokud nebudou bělící gely vypotřebovány. Běžně tato fáze trvá 2-4 týdny, dle frekvence užívání nosičů. Poté nastupuje fáze ordinační.

Domácí bělení pod kontrolou lékaře s využitím individuálního nosiče lze považovat za bezpečnou proceduru vhodně doplňující systematickou péči o hygienu dutiny ústní. Tato metoda umožňuje pacientovi dosažení kvalitních výsledků s možností vlastního dohledu nad požadovanou bělostí zubů.

Při domácím bělením se využívá výhody nižší koncentrace bělicí gelu, který se aplikuje opakovaně a dlouhodobě. Bělení probíhá pozvolna, peroxidové radikály tak mají čas prostoupit skrz celou tloušťku skloviny a dentinu a zub tak zesvětlit. Bělení je poté z dlouhodobého hlediska účinnější a stabilnější. Pouze ordinační fáze tedy nikdy nestačí, peroxidové radikály nemají dostatek času na to, aby prostoupily skrz celou tloušťku skloviny a dentinu a proto zub nikdy nemůže být zesvětlen tak, jak bychom si přáli.

2. ORDINAČNÍ FÁZE

Příprava na ordinační fázi trvá asi čvrt hodiny. Je nutné zakrýt a ochránit všechny měkké tkáně, ty nesmí přijít do kontaktu s bělícím gelem. Proto lékař izoluje dutinu ústní pomocí tamponů a speciální tuhnoucí ochranné pryskyřice, kterou osvítí speciální lampou a ta poté přilne k dásním a ochrání je.

Ordinační bělení Ordinační bělení

Samotná fáze bělení trvá většinou třikrát až čtyřikrát patnáct minut. Nejdřív lékař opatrně nanese na zuby bělicí gel. Po uplynutí prvního intervalu zubní lékař odstraní všechen bělicí gel a zuby očistí. Poté nanese čerstvý gel a stejná procedura se opakuje. Třikrát až čtyřikrát podle potřeby, dokud není dosaženo takového odstínu, se kterým je spokojen lékař i pacient.

K aktivaci bělicího prostředku při ordinačním bělení se někdy používají speciální lampy nebo lasery. Při jejich použití se může objevit intenzivní bolest, způsobená výrazným vzestupem teploty uvnitř zubu. Někdy se mohou po aktivaci světlem objevit na sklovině bílé skvrny, které ale během 24 hodin vymizí. Četné studie dokazují, že užívání speciální lampy nezvyšuje účinnost bělícího gelu, pouze zvyšuje pooperační citlivost zubů. Z tohoto důvodu my bělící lampu nevyužíváme.

Pacient musí být v průběhu celého zákroku pod odborným dohledem lékaře, který neprodleně řeší případné komplikace. Jedno ordinační sezení trvá obvykle 60-90 minut a v případě potřeby se opakuje.

Nejčastěji kladené otázky:

 Poškodí bělení moje zuby? 

Ne. Klinické a laboratorní testy prokázaly, že k žádným škodlivým vlivům na zuby při bělení nedochází.

 Jaký je princip bělení? 

Jedná se o kontrolovanou aplikaci intenzivně bělící látky na zuby pod dohledem zubního lékaře.

Sada na bělení

Tato látka proniká do povrchu zubu a chemicky reaguje s usazenými pigmenty. Výsledkem této reakce je rozložení pigmentů, které je provázeno zesvětlením zubu. Rozsáhlé studie a klinické výzkumy dokazují, že bělení zubů pod kontrolou zubního lékaře, tedy profesionála je bezpečné. Zubní sklovina zůstává nepoškozena.

Účinnou látkou je buď karbamid peroxid (při domácím bělení) a nebo peroxid vodíku (při ordinačním bělení).

 Vybělí se u každého pacienta zuby ihned? 

Ne, to je individuální – u každého je doba potřebná k dosažení kýženého výsledku jiná. Našim klientům nabízíme kombinovaný systém bělení, díky němuž se dosahuje těch nejvýraznějších a nejstabilnějších výsledků. Jedná se o kombinaci ordinačního a domácího bělení. U lidí, kteří mají od přírody tmavé zuby, zesvětlení trvá delší dobu, většinou je tam třeba prodloužit dobu určenou pro domácí bělení, ale zesvětlení se nakonec vždy dosáhne.

 Jak dlouho bělení vydrží?  

Při dodržování instrukcí lékaře vám náš bělící protokol (sestávající se z kombinace domácího a ordinačního bělení) zaručí stabilní a dlouhodobé výsledky.

Pravdou je, že pokud si zuby necháte vybělit a dále se o ně nestaráte, barva má tendenci vracet se zpět, většinou se jedná řádově o roky. Pravdou je i to, že pokud zuby doma s původními nosiči jednou za měsíc až dva jednou dobělíte, dosažená barva zůstává a nemění se. Toto se týká i kuřáků a milovníků kávy a červeného vína.

Základem pro dlouhodobé udržení krásných bílých zubů je dobrá ústní hygiena. Doporučujeme po bělení používat dobělovací zubní pasty, které budou bělost a zářivost Vašeho úsměvu pomáhat udržovat. Pravidelné profesionální čištění zubů v ordinaci, odstraňování zubního kamene a pigmentů speciálními přístroji výsledky jen podpoří. Doporučujeme také omezit kouření, pití kávy a červeného vína.

 Do jaké míry se zuby zesvětlí a jak dlouho to trvá? 

Ve většině případů můžete očekávat zesvětlení opravdu výrazné a to až do odstínu, do jaký si budete sami přát.

Stíny při bělení

Rychlost bělení zubů však závisí na prvotní příčině zabarvení a na struktuře zubu. V lehčích případech může být dostačující jedna sada domácího bělení spolu s jednou ordinační kůrou, kdy se časově jedná zhruba o 2-4 týdny. Složitější barevné změny (kouření, tetracyklinové zuby, fluoróza) však mohou vyžadovat opakování domácího či i ordinačního bělení a trvat tak déle, v extrémních případeh i několik měsíců.

 Jak je možné udržet zuby co nejdéle bílé? 

Při dodržování instrukcí lékaře vám náš bělicí protokol zaručí stabilní a dlouhodobé výsledky. Základem pro dlouhodobé udržení krásných bílých zubů je dobrá ústní hygiena. Doporučujeme po bělení používat dobělovací zubní pasty, které budou bělost a zářivost Vašeho úsměvu udržovat po opravdu dlouhou dobu. Pravidelné profesionální čištění zubů v ordinaci výsledky jen podpoří. Doporučujeme také omezit kouření, pití kávy a červeného vína.

 Mohou vzniknout nežádoucí účinky? 

Někdy může během i po působení gelu dojít ke krátkodobé přecitlivělosti zubů nebo podráždění sliznice.

Citlivost zubů je dočasná a zpravidla netrvá déle než 1-2 dny. Průnik bělící látky do zubů může vyvolat jejich zvýšenou citlivost, zejména na tepelné podněty (studené nápoje, horká káva a čaj). Intenzitu nelze zcela předpovědět. Určitým indikátorem může být citlivost zubů přítomná již před bělením zubů (reakce na studené nápoje, odstraňování zubního kamene atd.).

Tuto citlivost lze snižovat použitím speciálních past, ústních vod či gelů ještě před bělením zubů a nebo i po samotném bělení.

Látky snižující citlivost jsou dnes i přímou součástí některých bělících přípravků.

Unikne-li koncentrovaný peroxid na měkké tkáně, dochází k jejich poškození, postižené místo pálí a je intenzívně bílé. Po odsátí gelu a opláchnutí dochází ke spontánní úpravě téměř okamžitě. Delší působení gelu na měkké tkáně může způsobit bolestivá místa podobná aftům, nebo i vředy. Z dlouhodobého hlediska je ale účinek bělicích látek na dásně pozitivní. Studie ukázaly, že peroxid vodíku působí proti zubnímu plaku a snižuje otoky a zarudnutí dásní – projevy jejich nežádoucího zánětu.

U domácího bělení se může objevit i bolest v krku a v žaludku, které souvisí s drážděním sliznic uniklým peroxidem vodíku či glycerinem obsaženým v preparátu. Vše je pouze dočasné a odezní to.

 Čeho se těsně po výkonu vyvarovat? 

Při bělení zubů je povrch zubu „otevřený“ a více vnímavý k barevným pigmentům. Pokud nechcete působit proti účinku bělení, je vhodné vyhýbat se hodně barevným potravinám a nápojům. Jedná se zejména o kávu, černé čaje, červené víno, červenou řepu, sojovou omáčku… To se týká období vlastního bělení a přibližně dva týdny po dokončení bělící kůry, kdy se dosažený výsledek barevně stabilizuje.

 Vybělí se i korunky a výplně? 

Ne. Barva korunek i výplní zůstává původní. Po vybělení bývají výplně a korunky nápadně tmavší a je potřeba je vyměnit za nové, světlejší. Tato výměna však může proběhnout nejdříve za dva týdny po dokončení bělení zubů. Teprve tehdy je nový odstín zubů dostatečně barevně stabilizován.

Vždy je ale potřeba projít podrobným vyšetřením u zubního lékaře, který Váš stav zhodnotí a doporučí Vám pro Vás nejvhodnější postup terapie.

 Pro koho není bělení vhodné? 

Bělení se nehodí pro pacienty se špatnou ústní hygienou, zánětem dásní  a neléčenou parodontózou. Zde je zapotřebí nejdříve upravit stav hygieny a léčit onemocnění parodontu. Jinak by bylo bělení bez velkého efektu.

K bělení také nejsou vhodné zuby s citlivými zubními krčky (bělení může stav zhoršit, proto se musí krčky nejdříve překrýt vhodnou výplní). Je ale potřeba stav prokonzultovat se zubním lékařem, jedině ten Vám po podrobném vyšetření poradí, jaký postup terapie je pro Vás a Váš chrup ten nejvhodnější.

Nedoporučuje se také bělit zuby s povrchovými pigmentacemi, které je potřeba nejprve odstranit profesionálním čištěním zubů, poté až lze zuby bělit, jinak by nebylo dosaženo kýženého efektu.

Bělit nelze zbarvení zubů způsobená amalgámem a jinými kovovými slitinami (pro tento typ zbarvení se většinou hodí protetické ošetření typu faset nebo korunek, vše po důkladném vyšetření zhodnotí Váš zubní lékař a poradí Vám, jak je potřeba postupovat, abyste se zbarvení na zubech zbavili).

Pro bělení je absolutně nevhodný chrup s mnoha kazy, bělení neprovádíme v období těhotenství a při kojení, v případech alergie na složky výrobku a vrozené nedostatečnosti (insuficience) katalázy (akatalázie).

Do 18 let je bělení zubů taktéž nevhodné, protože je velká dřeňová dutina a hrozí podráždění zubní dřeně.

 Kolik bělení stojí? 

Celková cena ošetření závisí na zvolené metodě bělení a počtu opakování jednotlivých fází, vše se odvíjí od příčiny zabarvení Vašich zubů a od jejich struktury.

Často stačí provést jedno tzv.kombinované bělení (domácí+ordinační fáze), které vyjde na 7500 Kč. U pacientů, kteří si nepřejí zuby zesvětlit nikterak výrazně, může stačit i jen jedna sada domácího bělení, která s nosiči stojí 3 900 Kč, bez nosičů 2000 Kč.

Pokud se jedná o komplikovanější případy, začínáme tzv.kombinovaným bělením (domácí+ordinační fáze), které vyjde na 7500 Kč a poté dle potřeby ještě dobělujeme doma tolika domácími sety, dokud nedocílíme barvy, kterou si pacient přeje ( jeden set bez nosičů vychází na 2000 Kč)

Váš zubní lékař Vám bude tím nejlepším rádcem při výběru bělení šitého na míru právě Vám. Neváhejte se zeptat!